March 18, 2018 by
เทคนิคการเลือก<a href="http://test.lmicglobal.com/user-profile/userid/17300.aspx">ร้านสกรีนเสื้อ</a>ให้เหมาะสำหรับรูปร่างของนิ้ว
<img src="http://media2.picsearch.com/is?jKYwcGADK_LLRNnFFjOqea5JHVBkDwmQV2r6WJxWZIs&height=238" style="max-width:400px;float:left;padding:10px 10px 10px 0px;border:0px;" alt="ร้านสกรีนเสื้อ" title="ร้านสกรีนเสื้อ (c) f0nt.com" />เคล็ดการเลือกร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะกับรูปพรรณของนิ้วประการที่ 1 แหวนที่กว้างพร้อมด้วยยาวจนเต็มไปถึงปล้องนิ้ว เหมาะกับคนนิ้วผอมยาว
เทคนิคการเลือกคัดร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสมกับประเภทของนิ้วอันที่ 2 แหวนที่กว้างและยาวจะเป็นเหตุให้นิ้วดูมีเนื้อเต็มขึ้นตัดทอนความยาวของนิ้วลง
กลยุทธ์การเลือกสรรร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสมกับประเภทของนิ้วเทคนิคที่ 3 ต้องคัดเลือกหัวแหวนที่ประดับด้วยเพชรความหนักเบาไม่เยอะนัก
เคล็ดการคัดเลือกร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสำหรับรูปร่างของนิ้วมือข้อที่ 4 สำหรับผู้หญิงนิ้วอวบสมควรเลือกสรรแหวนที่มีก้านแหวน (บ่าวงแหวน) ที่เรียวยาวงดงาม
กลยุทธ์การคัดเลือกร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสมกับรูปร่างของนิ้วมือข้อที่ 5 สำหรับสาวนิ้วอวบควรเลือกเฟ้นเพชรพลอยที่แต่งเติมหัวแหวนนั้นควรมีขนาดใหญ่สักหน่อย พร้อมด้วยมีทรงในทางยาว ยกตัวอย่างเช่น รูปไข่ สี่เหลี่ยมยาว รูปหยาดน้ำ
เคล็ดลับการเลือกคัดร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะกับลักษณะของนิ้วมืออันที่ 6 ถ้าคัดแหวนตามคำเสนอแนะก็จะทำให้นิ้วพร้อมทั้งมือดูไม่ทึบสั้น ทำให้นิ้วดูเรียวงามมากขึ้น
กลยุทธ์การเลือกร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสมกับรูปพรรณของนิ้วมือประการที่ 7 หญิงที่มีนิ้วล่ำใหญ่ สมควรเลือกวงแหวนที่มีหน้ากว้างใหญ่ขนาดกลางๆ เช่นเดียวกันพร้อมด้วยออกแบบตัวเรือนเรียบ เตี้ยๆ
กลยุทธ์การเลือกคัดร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะกับลักษณะของนิ้วมือประการที่ 8 แหวนที่มีหน้ากว้างใหญ่จะทำให้นิ้วมือดูเรียวยาวสละสลวย
เคล็ดลับการคัดร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสมกับสัณฐานของนิ้วประการที่ 9 สำหรับอัญมณีที่เหมาะสำหรับธำมรงค์ที่มีหน้ากว้างเป็นเพชรพลอยทรงรูปไข่
เคล็ดลับการคัดร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสมกับลักษณะของนิ้วข้อที่ 10 เกี่ยวกับคนมือสั้นหรือไม่ก็นิ้วสั้นสมควรหลบหลีกธำมรงค์ที่มีรูปร่างสี่เหลี่ยม
เทคนิคการคัดเลือกร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสมกับประเภทของนิ้วอย่างที่ 11 พึงจะคัดรูปหัวใจพร้อมด้วยมีสัดส่วนใหญ่พอเหมาะ
เคล็ดลับการคัดร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะกับลักษณะของนิ้วข้อที่ 12 บ่าแหวนไม่ควรจะเพิ่มก้านเล็กๆไม่ก็ทำทรงหนาใหญ่เป็นอันขาด
Be the first person to like this